Slide Left Slide Right
Sự khoan hồng của cấp trên thường chỉ là một đường lối chính trị để được lòng dân. La Rochefoucauld