Slide Left Slide Right
Đối với người có nhiều tài đức thì đừng có chê bai nhỏ mọn. Đối với người có danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm. Hoài Nam Tử