Slide Left Slide Right
Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ. Khuyết danh