Slide Left Slide Right
Sự thiếu thốn tình yêu thì khó bỏ hơn là đói ăn. Mother Teresa