Slide Left Slide Right
Hãy quay mặt về phía ánh mặt trời, và bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn. Khuyết danh