Slide Left Slide Right
Một món quà quí giá nhất bạn có thể cho người bạn là sự chú ý thanh khiết của bạn đến họ. Reader's Digest