Slide Left Slide Right
Một người bạn giống như một cái bánh sô cô la: bên ngoài cứng, bên trong mềm. Khuyết danh