Slide Left Slide Right
Rượu ngon và lời ngọt của người đàn bà là hai độc dược dịu dàng. Danh ngôn Turkey