Slide Left Slide Right
Tình bạn phải chăng là một dạng của âm nhạc? Erik Orsenna