Slide Left Slide Right
Tự do không phải là một khởi đầu mà là cứu cánh. Tự do chính là kết quả của một sự trật tự mỹ mãn. P. Gaxotte