Slide Left Slide Right
Không có lỗi nào to bằng ham muốn, không có tai hoạ nào to bằng không biết đủ. Lão Tử