Slide Left Slide Right
Việc đọc sách đã thức tỉnh trong tôi niềm ước vọng nóng bỏng là được đặt viên đá nhỏ bé của tôi vào toà nhà hùng vĩ của môn tự nhiên học. Đácuyn