Slide Left Slide Right
Ái tình là tất cả vẻ diễm lệ của một nữ thần biển cả và những cuồng nhiệt của một cơn thịnh nộ. Roger Bacon