Slide Left Slide Right
Con người khi hôn nhau thường nhắm mắt và khi yêu nhau thì ngậm miệng. B. Zilbergeld