Slide Left Slide Right
Những người mạnh không dùng lời lẽ lăng mạ. Họ mỉm cười. L. Leonop